Moto, Jenis Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan

Motto, Jenis Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan BPBD Provinsi Bali

MOTTO 

TANGGAP, TANGKAS, DAN TANGGUH DALAM MENGHADAPI BENCANA


JENIS PELAYANAN

  1. PELAYANAN INFORMASI DAN DATA KEBENCANAAN
  2. LAYANAN PERINGATAN DINI BENCANA
  3. PELAYANAN KEGAWATDARURATAN
  4. SANTUNAN DAN BANTUAN KORBAN BENCANA


MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU